BosnianBA
 

Općine

Partneri

Preporučujemo

POTPISAN UGOVOR O SUFINANSIRANJU PROJEKTA "SOLARNI PANELI ZA CENTAR NVO"

Danas su načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i direktor Udruženja „Lokalna akciona grupa Una-Sana“ Šefik Veladžić, potpisali ugovor o sufinansiranju projekta „Solarni paneli za Centar NVO“.

 

Glavni cilj projekta „Solarni paneli za Centar NVO“ je unapređenje energetske efikasnosti objekta Centra NVO kao pokazni primjer korištenja obnovljivih izvora energije,  a ujedno i smanjiti troškove električne energije u Centru NVO.

Projektom se želi što više proširiti interes i znanje nevladinog sektora za područje energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša, budući da na području Unsko-sanskog kantona ima veoma mali broj organizacija koje djeluju na ovom polju. Ovim projektom je pored ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije predviđena i edukacija najmanje 12 članova iz 6 nevladinih organizacija kroz edukacijske module i praktična znanja koja će dobiti kroz proces nabavke i ugradnje solarnih panela na Centru NVO. Solarni paneli će biti postavljeni na krov Centra NVO i proizvedena snaga će biti korištena za napajanje rasvjete unutar Centra i po mogućnosti za ostalu opremu u Centru.

Ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije kompletne rasvjete će u znatnoj mjeri smanjiti račune za električnu energiju (najmanje 30%) a ostvarena ušteda će se usmjeriti u daljnje poboljšanje energetske efikasnosti objekta.

Copyright LAG Una-Sana
شات | سعودي كول