BosnianBA
 

Općine

Partneri

Preporučujemo

Projekt "Centar za promociju i razvoj poduzetništva - CPRP" - Uređenje Zanatsko centra u Bosanskoj Krupi

Prije nekoliko dana u Banjoj Luci je u okviru projekta CREDO Krajina potpisan ugovor  o dodjeli grant sredstava općini Bosanska Krupa za sufinansiranje projekta "Centar za promociju i razvoj poduzetništva - CPRPu iznosu od 50.000 KM odnosno 50 % ukupne vrijednosti projekta. Dio sredstava će biti izdvojen za obnovu zajedničke infrastrukture - sanaciju i popločavanje platoa Zanatskog centra u Bosanskoj Krupi. Zanatski centar je bio među najposjećenijim lokacijama u Bosanskoj Krupi prije rata ali je tokom rata potpuno devastiran i do danas se na njegovoj sanaciji nije ozbiljno radilo. Većina vlasnika poslovnih objekata koji se nalaze na tom području minimalno je ulagala u svoje prostore i to samo kako bi ih sačuvati od daljnjeg propadanja.

Na početku realizacije projekta načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović pozvao je na konsultativni sastanak sve vlasnike poslovnih objekata u Zanatskom centru i objasnio im cijelu ideju koju je osmislila Lokalna akciona grupa Una-Sana, a koja osim sanacije javne površine unutar Zanatskog centra podrazumijeva i drugu fazu koja će se sastojati od edukativnog dijela i stvaranja povoljnijeg ambijenta i okruženja za sve one koji unutar Zanatskog centra budu pokretali novu djelatnost.

Sredstvima iz projekta bit će u potpunosti saniran pločnik i sve podzemne instalacije unutar i oko Zanatskog centra  gdje ima ukupno 50 poslovnih prostora. Bit će urađena i nova rasvjeta u slopu cijelog Zanatskog centra, a u okviru LAG “Una-Sana“  formiran Centar za promociju i razvoj poduzetništva (CPRP.

„Osim infrastrukturnih radova koji će biti izvedeni u smislu uređenja, uljepšanja i popločavanja Zanatskog centra predviđeno je niz beneficija za sve one koji se imaju namjeru baviti nekim zanatima na tom području. Te beneficije će se ogledati u nižim ili ukinutim taksama i naknadama koje se se plaćaju Općini“, kaže načelnik Armin Halitović.

U općinskom budžetu će biti formiran poseban kod za subvencioniranje najuspješnijih projekata unutar Zanatskog centra a vlasnicima objekata ostala je obaveza da urede vanjski dio svojih objekata kako bi cijeli prostor dobio lijep i atraktivan izgled koji će privlačiti kako turiste tako i građane bosanskokrupske općine na svakodnevni boravak i korištenje ponuđenih usluga. Prema svemu sudeći, nakon ovih aktivnosti čiji je cilj stvaranje povoljnog okruženja, pokrenut će se najmanje deset poslovnih inicijativa.

                                       

Osim otvaranja novih radnih mjesta, kao željeni rezultat je i obnova poslovne infrastrukture koja će značajno unaprijediti poslovni ambijent i sam izgled grada, te značajno ojačati ujedinjene poduzetnike u predlaganju novih incijativa i razvojnih planova prema organima vlasti.

 

Copyright LAG Una-Sana
شات | سعودي كول