BosnianBA
 

Općine

Partneri

Preporučujemo

Održan Okrugli sto u Sarajevu u cilju određivanja liste prioriteta ruralnog razvoja za prvi bosanskohercegovački Ruralni parlament

 

U okviru ACoRD projekta, u petak, 24.04.2015. godine u hotelu “Sarajevo” održan je Okrugi sto u cilju određivanja liste prioriteta ruralnog razvoja za prvi bosanskohercegovački Ruralni parlament. Okrugli sto je „warm-up“ događaj pred prvi bosanskohercegovački Ruralni parlament koji će se održati 15. maja tekuće godine u Sarajevu, u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

 

Okruglom stolu su prisustvovao 31 predstavnik akademskog, javnog i privatnog sektora, kao i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima ruralnog razvoja. Razgovaralo se o problematici ruralnih područja i o mogućim rješenjima za ista i na taj način su bliže definisane teme za diskusiju za Ruralni parlament.

Ruralni parlament ima za cilj da se čuje glas ljudi sa sela i da njihova mišljenja i interesi budu relevantni za kreiranje budućnosti ruralnih područja. Identifikovani su prioritetni izazovi koji treba da se rješavaju na polju ruralnog razvoja. U tom procesu će učestvovali su i predstavnici javnih institucija.

Ruralni parlament nije formalni dio vlade, niti je Parlament zakonodavno ili tijelo za donošenje odluka. Izlazni dokument Ruralnog parlamenta će biti DEKLARACIJA kojom će se predstaviti utvrđeni zahtjevi i preporuke.

Okrugli sto i ruralni parlament se organizuju o okviru projekta ACoRD – Saveza za zajednički ruralni razvoj, kojeg finansira Evropska Unija, uz podršku švedske organizacije WE EFFECT, a kojeg sprovode ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, Banja Luka, kao vodeća organizacija u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH Mostar, UG Nešto Više, LAGUna-Sana, i evropskim partneromELARD Evropskimudruženjem LEADER zaruralni razvoj.

LISTA PRIORITETA IZ OBLASTI RURALNOG RAZVOJA PREDSTAVLJENA NA OKRUGLOM STOLU

1.     Unapređenje mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje u ruralnom području kroz povećanje nivoa investicija u poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti

2.     Unapređenje nivoa primjene znanja i inovacija u poljoprivredi i ruralnom razvoju uključujući unapređenje preduzetničkih sposobnosti stanovništva u ruralnom području

3.     Povećanje konkurentnosti poljoprivrede kroz izgradnju lanaca vrijednosti i valorizacije tipičnih proizvoda 

4.     Animacija ruralnog stanovništva i podizanje kapaciteta u svrhu samoorganizovanja i udruživanja, te izrade lokalnih razvojnih planova 

5.     Unapređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda kroz promovisanje koncepta ugovorene proizvodnje, otkupa i prerade poljoprivrednih proizvoda

6.     Povećanje izvoznih mogućnosti za poljoprivredne proizvode kroz uvođenje tržišnih standarda i sistema kontrole i bezbjednosti hrane od njive do trpeze

7.     Promovisanje održive poljoprivrede i ruralnog razvoja sa posebnim akcentom na podršku manje povoljnim područjima

8.     Unapređenje kvaliteta života ruralnog stanovništva kroz poboljšanje dostupnosti javnih usluga unapređenje stanja fizičke infrastrukture u ruralnom području

Copyright LAG Una-Sana
شات | سعودي كول