BosnianBA
 

Općine

Partneri

Preporučujemo

Geografski položaj regije Una-Sana

Teritorija: 1.500 km2

Stanovništvo: preko 100.000,  preko 60% u seoskim MZ
Veći centri: Sanski Most, Bosanska Krupa,Bužim

Regija Una-Sana raspolaže mnogobrojnim značajnim resursima,od kojih posebno treba izdvojiti:

šumska bogatstva i čiste rijeke

Privredne grane na koje se fokusiraju razvoj općina su:
poljoprivredna proizvodnja, 
prerada hrane, 
drvoprerada i proizvodnja stolarije i namještaja, 
obrada metala, 
tekstilna industrija, 
eksploatacija mineralnih sirovina i 
turizam.

U perspektivi strateški su se općine opredijelile razvijati u slijedećim oblastima: 
oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, 
turizma i pratećih usluga i obrta, 
drvnoj industriji posebno razvoju finalne obrade drveta, 
ekološke poljoprivrede kroz proizvodnju zdrave hrane i uopće poljoprivredne proizvodnje, 
eksploatacije bogatih nalazišta boksita, gipsa, dolomita i krečnjaka, 
intenzivna primarna proizvodnja voća, povrća i med

 


Copyright LAG Una-Sana
شات | سعودي كول