BosnianBA
 

Općine

Partneri

Preporučujemo

Formiranje LAG

Inicijative za osnivanje LAG-a došla od strane UNDP-a.

Lokalne akcione grupe su grupe za implementaciju projekta na lokalnom nivou, formirane za potrebe projekta s ciljem zastupanja modela buduće saradnje u skladu s konceptom partnerstva javnog i privatnog sektora. LAG kao prepoznata kategorija u Evropi je vrlo uspješna i prepoznatljiva karika u domenu ruralnog razvoja.

Kako je država Bosna i Hercegovina većim svojim dijelom ruralna sredina nije potrebno naglašavati potrebu za istim.Još jedna bitna karakteristika LAG-ova je mogućnost i poželjnost saradnje javnog, privatnog i nevladinog sektora u samom radu LAG-a, tako i u konkurisanju projekata u smislu ruralnog razvoja.

Mogućnost direktnog apliciranja projekata kod državnih i međunarodnih institucija i fondacija, kako u državi BiH tako i u okvirima EU.

 

Copyright LAG Una-Sana
شات | سعودي كول