BosnianBA
 

Općine

Partneri

Preporučujemo

Osnivači

 

Osnivačka skupština LAG Una-Sana održana je 21.11.2007.godine. Skupština je definirala da će LAG Una-Sana djelovati isključivo kroz partnerski, zajedniči oblik rada tri sektora i to: lokalne vlasti – općine, nevladinog i poslovnog sektora.

OSNIVAČI:
Načelnik općine Sanski Most, 
Načelnik općine Bosanska Krupa,
Načelnik općine Bužim,
Udruženje “Lokalni razvojni centar” Sanski Most
Udruženje za izgradnju i razvoj lokalnih kapaciteta - BK 2001, Bosanska Krupa,
Udruženje mladih Bužim «UMB», Bužim 
d.d. Hotel «Sanus», Sanski Most, zastupan po Kumalić Muhamedu, 
d.o.o. «KOV-GRAD», Bužim, zastupan po Kovačević Safetu, 
d.o.o. «Čavkunović», Bihać, zastupan po Čavkunović Muhamedu, 
Asim Dizdarević iz Bužima,
Elmedina Alagić iz Bosanske Krupe.

Rješenjem Ministarstva pravde BiH od 04.02.2008. izvršena je registracija Lokalne akcione grupe “Una-Sana”. Lokalna akciona grupa Una-Sana je nestranačka, neprofitna, pravno registrovana organizacija, osnovana sa ciljem jačanja partnerstva u ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine na lokalnim nivoima.

 


Copyright LAG Una-Sana
شات | سعودي كول